Welkom

Deze website geeft een overzicht van de schriftelijke producten van mijn werkzame leven, zoals deze her en der kunnen worden aangetroffen op papier en in digitale vorm. Zie deze site niet als een weergave van wat ik allemaal persoonlijk voor elkaar heb gekregen. Nagenoeg alles kwam tot stand door samen met anderen aan een product te werken. Mijn rol was daarbij wisselend van belang.

Mijn publieke leven heeft een centraal thema: De ontwikkeling van classificaties.

In deze website is een classificatie een indeling van termen voor het van elkaar onderscheiden van soorten subjecten, objecten of kennisvormen. Op de verschillende pagina's is dit thema uitgewerkt.

Hier dient nog vermeld dat ik meestal bij toeval bij allerlei vormen van classificatie-ontwikkeling betrokken geraakte en vrijwel onmiddellijk op internationaal niveau. Hoe dat ging en wat mij daarin een leven lang motiveerde tot studie en onderzoek, maakt het onvermijdelijk soms ook wat van het private domein prijs te geven. Het blijven echter achtergrondgegevens ad hoc, die niet in een eigen samenhang zijn uitgewerkt. Mijn private domein lijkt me iets voor later en voor de eigen kring van familie, vrienden en bekenden.

Als volgt is mijn publieke domein afgebakend en geclassificeerd in studie en onderzoek.

De studie (tot juni 1968) mondde uit in activiteiten op het terrein van de geestelijke volksgezondheid (1968-1977) en de gezondheidszorg in de meest ruime zin (1978-2012). De activiteiten waren eerst niet, later wel, op classificatie-ontwikkeling gericht.

Deze tweeslag geldt ook voor het eigen onderzoek, waarbij het mij steeds ging om theorievorming. In 1987 leidde mijn promotie-onderzoek tot een dissertatie. Na mijn pensioen heb ik als vrijwilliger een boek over de term 'schepping' geschreven en bijgedragen aan een natuurwetenschappelijk cahier over hetzelfde onderwerp (2009).

Aldus is mijn publieke domein ingedeeld als een subjectclassificatie voor deze website, zie de kop van deze homepage, die op alle volgende geclassificeerde pagina's terugkeert.

Deze site is in 2013 samengesteld en heeft een update in 2017. 

Reageren? mail: willem.hirs@live.nl